Neden İlkyardım Eğitimi?

İlkyardım eğitimini neden almalısınız? İlkyardım eğitimi almak ne işinize yarayacak?

İLKYARDIM ÖĞRENEN, HAYAT KURTARIR!

Olası bir ACİL durumda ne yapmanız gerektiğini, İLK YARDIM KURSU ile öğrenin…

Siz de İLK YARDIM EĞİTİMİNE KATILIN, HAYAT KURTARIN!

thin

ÖZEL İLKAY İLKYARDIM EĞİTİM MERKEZİ

Hayatımız boyunca çeşitli nedenlerle yaralanmalar veya hastalıklarla karşılaşmamız kaçınılmaz bir durumdur. Hayatımızın çeşitli dönemlerinde, bulunduğumuz her ortamda kaza durumu veya hastalanma riski taşımaktayız. Bu durumlarla karşı karşıya geldiğimizde, müdahalede bulunan kişilerin ilkyardım eğitimi almış olmaları, yaşamın

sürdürülmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici rol oynamaktadır.

Ülkemizde başta trafik kazaları olmak üzere evde veya işyerinde meydana gelen vakalarda, veya doğal afetler nedeni ile çok sayıda insan yaşamını kaybetmekte ya da sakatlanmaktadır. Buna benzer durumlarda olay yerinde her zaman bir sağlık görevlisi olamayacağı için olaydan etkilenen ya da olay yerinde bulunan kişilerin kendilerine ya da başkalarına yapacakları ilkyardım uygulamaları büyük bir önem arz etmektedir.

Halk arasında genel bir anlayış olarak, acil yardım ile ilkyardım ifadeleri birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Halbuki acil yardım, sağlık çalışanları tarafından gerekli donanımla yapılan tıbbi müdahaleleri kapsamakta iken; ilkyardım ise, bu konuda eğitim almış kişilerce olay yerinde bulunan malzemelerle ve ilaçsız olarak yapılan

uygulamalardır.

İlkyardım eğitimi almamış kişilerin, ilkyardım uygulaması yapmaları sakıncalı sonuçlara ve tehlikeli durumlara neden olabilmektedir. Bu riskin önüne geçilmesi için, ilkyardım uygulayacak olan kişilerin, kesinlikle ilkyardım eğitimi almış olmaları gerekmektedir. İlk yardım eğitimi alanlar, öncelikli amaçlarının kişilere zarar vermemek olduğunu

bilmekle birlikte, hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerde bulunmamaları gerektiğini bilirler.

Bu sebeplerden dolayı, toplumda ilkyardım bilincinin gelişmesi, ilkyardım eğitimi almış kişilerin sayısının artması ve konuya gereken duyarlılığın gösterilmesi önem arz etmektedir.

Hatay ilkyardım eğitimi merkezlerinden biri olan Özel İlkay İYEM olarak bizler, bu noktada bilinçli müdahalelerde bulunacak bireyler yetiştirme misyonuyla, ilk yardım

eğitiminin sadece öncelikli meslek gruplarında değil, aynı zamanda toplumun her kesimine uygun bir eğitim anlayışıyla kurslarımızı katılmak isteyen herkese açmış bulunmaktayız.

Bunun yanı sıra, ilk yardım eğitimi artık birçok işletme için zorunlu hale getirilmiştir. Konu ile ilgili detaylar için lütfen buraya tıklayınız.