Kreşlerde İlkyardımcı Bulundurma Zorunluluğu
Kreşlerde (Kreş ve Gündüz Bakımevi) ve çocuk kulüplerinde ilk yardım sertifikasına sahip bir çalışanın olması, kanuni olarak zorunlu tutulmuştur.

Kreşlerde (Kreş ve Gündüz Bakımevi) ve çocuk kulüplerinde ilk yardım sertifikasına sahip bir çalışanın olması, kanuni olarak zorunlu tutulmuştur.

Bilindiği gibi kreşler 0-36 ay arası yaştaki çocukları, Gündüz bakımevleri de 37-66 ay arası yaştaki çocukları kabul ederek, onların gün içerisinde özbakımlarını karşılarken, eğitim ve öğretimlerini üstlenir.

Kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüpleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olup, Resmi Gazete’de belirtilen yönetmeliğe bağlı olarak faaliyet gösterirler.

Ailelerin gözbebeği evlatlarını teslim ettiği bu kurumlar, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer almaktadır.

Bakanlığın Resmi Gazetede yayınladığı ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İLE ÖZEL ÇOCUK KULÜPLERİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK kapsamında, ilgili tanımlamalar, koşullar, görev ve sorumluluklar ile birlikte uymak zorunda olduğu maddelere yer verilmiştir.

İlgili yönetmeliğin 30. Maddesi’nin 4. bendinde ise, bu kuruluşlarda ilk yardım sertifikası almış personel çalıştırmak zorunlu kılınmıştır.

Madde 30: (4) Kuruluşta çalışan en az bir personelin, ilk yardım sertifikasına sahip olması zorunludur.

Kanun maddesinde açıkça belirtildiği gibi, kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulübü gibi kurumlar, ilk yardım sertifikasına sahip (ilkyardımcı) en az 1 personel bulundurmak zorundadır. Elbette bu sayının daha çok olması, ilgili kuruluşların kurumsal yaklaşımlarına ve kalite politikasına bağlıdır.

Bakanlık müfettişleri kreşlere yaptıkları denetimlerde bu maddeyi de göz önünde bulundurarak kreş sahiplerinden bu belgeyi talep etmektedirler. İlgili kuruluşta ilk yardım sertifikasına sahip bir personel görevlendirilmemiş ise, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmelikleri uyarınca cezai işlem uygulamaktadır.

Hatay’da, Özel İlkay İlkyardım Merkezi olarak düzenlediğimiz ilk yardım eğitimlerinde birçok kreş personeli katılmış olup Bakanlık onaylı belgesini alarak çalışmalarına devam etmektedir.

Sizler de kanunun bu maddesini uygulayarak hem cezai yaptırımlardan kurtulun, hem de olası bir acil durumda meydana gelebilecek vakalara bilinçli bir şekilde müdahale edin.

Özel İlkay İlkyardım Eğitim Merkezi, Hatay.
Hatay İlkyardım Eğitimi’nde Öncü Kuruluş