ilkyardim egitim merkezi konu 1

1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ:

 • İlkyardım nedir?
 • Acil tedavi nedir?
 • İlkyardımcı kimdir?
 • İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir?
 • İlkyardımın öncelikli amaçları nelerdir?
 • İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?
 • 112’nin aranması sırasında nelere dikkat edilmelidir?
 • İlkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler nelerdir?
 • İlkyardımcının özellikleri nasıl olmalıdır?
 • Hayat kurtarma zinciri nedir?
 • İlkyardımın ABC’si nedir?

2-HASTA/YARALININ VE OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

 • İlkyardımcının bilmesi gereken ve vücudu oluşturan sistemler nelerdir?
 • Vücutta nabız alınabilen bölgeler nelerdir?
 • Hasta/yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir?
 • Hasta/yaralıların ilk değerlendirilme aşamaları nelerdir?
 • Hasta/yaralının ikinci değerlendirmesi nasıl olmalıdır?
 • Olay yerini değerlendirmenin amacı nedir?
 • Olay yerinin değerlendirilmesinde yapılacak işler nelerdir?
ilkyardim egitim merkezi konu 2
ilkyardim egitim merkezi konu 3

3-TEMEL YAŞAM DESTEĞİ:

 • Solunum ve kalp durması nedir?
 • Temel yaşam desteği nedir?
 • Hava yolunu açmak için Baş-Çene pozisyonu nasıl verilir?
 • Yapay solunum nasıl yapılır?
 • Dış kalp masajı nasıl yapılır?
 • Çocuklarda (1-8 yaş) Temel Yaşam Desteği nasıl yapılır?
 • Bebeklerde (0-1 yaş) Temel Yaşam Desteği nasıl yapılır?
 • Hava yolu tıkanıklığı nedir?
 • Hava yolu tıkanıklığı belirtileri nelerdir?
 • Tam tıkanıklık olan kişilerde Heimlich manevrası nasıl uygulanır?
 • Kısmi tıkanıklık olan kişilerde nasıl ilkyardım uygulanır?

4-KANAMALARDA İLKYARDIM:

 • Kanama nedir? Kaç çeşit kanama vardır?
 • Kanamalarda ilkyardım uygulamaları nelerdir?
 • Vücutta baskı uygulanacak noktalar nelerdir?
 • Kanamalarda üçgen bandaj uygulaması nasıl yapılmalıdır?
 • Hangi durumlarda turnike uygulanmalıdır? Nelere dikkat edilmelidir?
 • El ve ayak kopmalarında turnike nasıl uygulanır?
 • Şok nedir? Şok belirtileri nelerdir? Kaç çeşit şok vardır?
 • Şokta ilkyardım uygulamaları nelerdir?
 • Şok pozisyonu nasıl verilir?
ilkyardim egitim merkezi konu 4
ilkyardim egitim merkezi konu 5

5-YARALANMALARDA İLKYARDIM:

 • Yara nedir?
 • Kaç çeşit yara vardır?
 • Yaraların ortak belirtileri nelerdir?
 • Yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Ciddi yaralanmalar nelerdir?
 • Ciddi yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Delici göğüs yaralanmalarında ne gibi sorunlar görülebilir?
 • Delici göğüs yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Delici karın yaralanmalarında ne gibi sorunlar olabilir?
 • Delici karın yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Kafatası ve omurga yaralanmaları neden önemlidir?
 • Kafatası yaralanmaları çeşitleri nelerdir?
 • Kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenleri nelerdir?
 • Kafatası ve omurga yaralanmalarında belirtiler nelerdir?
 • Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

6-YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMASINDA İLKYARDIM:

 • Yanık nedir? Kaç çeşit yanık vardır? Yanığın ciddiyetini belirleyen faktörler nelerdir?
 • Yanıklar nasıl derecelendirilir? Yanığın vücuttaki olumsuz etkileri nelerdir?
 • Isı ile oluşan yanıklarda ilkyardım işlemleri nedir?
 • Kimyasal yanıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Elektrik yanıklarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Sıcak çarpması belirtileri nelerdir? Sıcak çarpmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Sıcak çarpmasında risk grupları var mıdır?
 • Sıcak yaz günlerinde sıcak çarpmasından korunmak
 • Donma belirtileri nelerdir? Donmada ilkyardım nasıl olmalıdır?
ilkyardim egitim merkezi konu 6
ilkyardim egitim merkezi konu 7

7-KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM:

 • Kırık nedir? Kaç çeşit kırık vardır? Kırık belirtileri nelerdir?
 • Kırığın yol açabileceği olumsuz durumlar nelerdir?
 • Kırıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Burkulma nedir? Burkulma belirtileri nelerdir? Burkulmada ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Çıkık nedir? Çıkık belirtileri nelerdir? Çıkıkta ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Kırık çıkık ve burkulmalarda tespit nasıl olmalıdır?
 • Tespit sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
 • Tespit yöntemleri nelerdir?

8-BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM:

 • Bilinç bozukluğu/Bilinç kaybı ve nedenleri nedir?
 • Bilinç bozukluğu belirtileri ve ilk yardım
 • Koma pozisyonu (Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon) nasıl verilir?
 • Havale nedir? Nedenleri ve Çeşitleri nelerdir?
 • Ateş nedeniyle oluşan havale nedir? İlkyardım nasıl yapılır?
 • Sara krizi ( Epilepsi) nedir? Belirtileri ve ilk yardım
 • Kan şekeri düşüklüğü nedir? Nedenleri, belirtileri ve ilk yardım
 • Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri ve belirtileri nelerdir?
 • Göğüs ağrısında ilkyardım nasıl olmalıdır?
ilkyardim egitim merkezi konu 8
ilkyardim egitim merkezi konu 9

ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM:

 • Zehirlenme nedir? Zehirlenmelerde genel belirtiler nelerdir?
 • Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir?
 • Sindirim yoluyla zehirlenmede ilkyardım
 • Solunum yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım
 • Cilt yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım
 • Zehirlenmelerde genel ilkyardım kuralları nelerdir?

10-HAYVAN ISIRMALARINDA İLKYARDIM:

 • Hayvan ısırmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Arı sokmalarının belirtileri nelerdir?
 • Arı sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Akrep sokmalarının belirtileri nelerdir?
 • Akrep sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Yılan sokmalarının belirtileri nelerdir?
 • Yılan sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Deniz canlıları sokmasında belirtiler nelerdir?
 • Deniz canlıları sokmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
ilkyardim egitim merkezi konu 10
ilkyardim egitim merkezi konu 11

11-GÖZ, KULAK VE BURUNA YABANCI CİSİM KAÇMASINDA İLKYARDIM:

 • Göze yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Kulağa yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

12-BOĞULMALARDA İLKYARDIM:

 • Boğulma nedir?
 • Boğulma nedenleri nelerdir?
 • Boğulmalarda genel belirtiler nelerdir?
 • Boğulmalarda genel ilkyardım işlemleri ne olmalıdır?
ilkyardim egitim merkezi konu 12
ilkyardim egitim merkezi konu 13

13-HASTA/YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ:

 • Hasta/yaralı taşınmasında genel kurallar nelerdir?
 • Acil taşıma teknikleri nelerdir?
 • Sürükleme yöntemleri nelerdir?
 • Araç içindeki yaralıyı taşıma (RENTEK manevrası)
 • Kısa mesafede süratli taşıma teknikleri nelerdir?
 • Sedye üzerine yerleştirme teknikleri nelerdir?
 • Sedye ile taşıma teknikleri nelerdir?