İlkyardım Eğitimi Modülleri

Hatay İlkyardım eğitiminde öncü kuruluş İlkay İYEM’de İşlenen Konular aşağıdaki gibidir.

İLKYARDIM ÖĞRENEN, HAYAT KURTARIR!

Olası bir ACİL durumda ne yapmanız gerektiğini, İLK YARDIM KURSU ile öğrenin…

Siz de İLK YARDIM EĞİTİMİNE KATILIN, HAYAT KURTARIN!

thin

Modül 1: GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ

İlkyardım nedir?

Acil tedavi nedir?

İlkyardımcı kimdir?

İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir?

İlkyardımın öncelikli amaçları nelerdir?

İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?

112’nin aranması sırasında nelere dikkat edilmelidir?

İlkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler nelerdir?

İlkyardımcının özellikleri nasıl olmalıdır?

Hayat kurtarma zinciri nedir?

İlkyardımın ABC’si nedir?

Modül 2: HASTA/YARALININ VE OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İlkyardımcının bilmesi gereken ve vücudu oluşturan sistemler nelerdir?

Vücutta nabız alınabilen bölgeler nelerdir?

Hasta/yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir?

Hasta/yaralıların ilk değerlendirilme aşamaları nelerdir?

Hasta/yaralının ikinci değerlendirmesi nasıl olmalıdır?

Olay yerini değerlendirmenin amacı nedir?

Olay yerinin değerlendirilmesinde yapılacak işler nelerdir?

Modül 3: TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

Solunum ve kalp durması nedir?

Temel yaşam desteği nedir?

Hava yolunu açmak için Baş-Çene pozisyonu nasıl verilir?

Yapay solunum nasıl yapılır?

Dış kalp masajı nasıl yapılır?

Çocuklarda (1-8 yaş) ve Bebeklerde (0-1 yaş) Temel Yaşam Desteği nasıl yapılır?

Hava yolu tıkanıklığı nedir?

Hava yolu tıkanıklığı belirtileri nelerdir?

Tam tıkanıklık olan kişilerde Heimlich manevrası nasıl uygulanır?

Kısmi tıkanıklık olan kişilerde nasıl ilkyardım uygulanır?

Modül 4: KANAMALARDA İLKYARDIM

Kanama nedir?

Kaç çeşit kanama vardır?

Kanamalarda ilkyardım uygulamaları nelerdir?

Vücutta baskı uygulanacak noktalar nelerdir?

Kanamalarda üçgen bandaj uygulaması nasıl yapılmalıdır?

Hangi durumlarda turnike uygulanmalıdır?

Nelere dikkat edilmelidir?

El ve ayak kopmalarında turnike nasıl uygulanır?

Şok nedir? Şok belirtileri nelerdir?

Kaç çeşit şok vardır?

Şokta ilkyardım uygulamaları nelerdir?

Şok pozisyonu nasıl verilir?

Modül 5: YARALANMALARDA İLKYARDIM

Yara nedir?Kaç çeşit yara vardır?

Yaraların ortak belirtileri nelerdir?

Yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?

Ciddi yaralanmalar nelerdir?

Ciddi yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır? Delici göğüs veya karın yaralanmalarında ne gibi sorunlar görülebilir? İlkyardım nasıl olmalıdır?

Kafatası ve omurga yaralanmaları neden önemlidir?

Kafatası yaralanmaları çeşitleri nelerdir?

Kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenleri, belirtileri nelerdir? İlkyardım nasıl olmalıdır?

Modül 6: YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMASI

Yanık nedir? Kaç çeşit yanık vardır? Yanığın ciddiyetini belirleyen faktörler nelerdir?

Yanıklar nasıl derecelendirilir? Yanığın vücuttaki olumsuz etkileri nelerdir?

Isı ile oluşan yanıklarda ilkyardım işlemleri nedir?

Kimyasal yanıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?

Elektrik yanıklarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Sıcak çarpması belirtileri nelerdir? İlkyardım nasıl olmalıdır? Risk grupları var mıdır?

Donma belirtileri nelerdir? Donmada ilkyardım nasıl olmalıdır?

Modül 7: KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM

Kırık nedir? Kaç çeşit kırık vardır?

Kırık belirtileri nelerdir?

Kırığın yol açabileceği olumsuz durumlar nelerdir?

Kırıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?

Burkulma nedir? Burkulma belirtileri nelerdir? Burkulmada ilkyardım nasıl olmalıdır?

Çıkık nedir? Çıkık belirtileri nelerdir?

Çıkıkta ilkyardım nasıl olmalıdır?

Kırık çıkık ve burkulmalarda tespit nasıl olmalıdır?

Tespit sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Tespit yöntemleri nelerdir?

Modül 8: BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM

Bilinç bozukluğu/Bilinç kaybı ve nedenleri nedir?

Bilinç bozukluğu belirtileri ve ilk yardım

Koma pozisyonu (Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon) nasıl verilir?

Havale nedir? Nedenleri ve Çeşitleri nelerdir?

Ateş nedeniyle oluşan havale nedir?

İlkyardım nasıl yapılır?

Sara krizi ( Epilepsi) nedir? Belirtileri ve ilk yardım

Kan şekeri düşüklüğü nedir? Nedenleri, belirtileri ve ilk yardım

Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri ve belirtileri nelerdir?

Göğüs ağrısında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Modül 9: ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM

Zehirlenme nedir?

Zehirlenmelerde genel belirtiler nelerdir?

Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir?

Sindirim yoluyla zehirlenmede ilkyardım

Solunum yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım

Cilt yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım

Zehirlenmelerde genel ilkyardım kuralları nelerdir?

Modül 10: HAYVAN ISIRMALARINDA İLKYARDIM

Hayvan ısırmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Arı sokmalarının belirtileri nelerdir?

Arı sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Akrep sokmalarının belirtileri nelerdir?

Akrep sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Yılan sokmalarının belirtileri nelerdir?

Yılan sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Deniz canlıları sokmasında belirtiler nelerdir?

Deniz canlıları sokmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Modül 11: GÖZ, KULAK VE BURUNA YABANCI CİSİM KAÇMASINDA İLKYARDIM

Göze yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Kulağa yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Modül 12: BOĞULMALARDA İLKYARDIM

Boğulma nedir?

Boğulma nedenleri nelerdir?

Boğulmalarda genel belirtiler nelerdir?

Boğulmalarda genel ilkyardım işlemleri ne olmalıdır?

İlkyardım eğitimi modülleri, mevzuat çerçevesinde belirlenmektedir. Yukarıda belirtilen eğitim konularına ek olarak ders esnasında yaralı taşıma teknikleri gibi çeşitli ilkyardım konularına da ayrıca değinilmektedir.